Een steuntje in de rug.
Missie & Visie

Doelstelling

De stichting Jarola stelt zich ten doel het doen verlenen van financiële steun aan projecten op het gebied van onderwijs, gezondheidszorg, milieu en landbouw van o.a. de stichting Will-Aid (humanitaire hulp Oekraïne) en ontwikkelingsorganisaties Mensenkinderen en Red een Kind. Dit ten behoeve van verbetering van de levensstandaard van de gezinnen en het bieden van een kansrijke toekomst voor de kinderen van de betreffende gemeenschappen.