Een steuntje in de rug.
Missie & Visie

Beloningsbeleid

Het bestuur bestaat geheel uit vrijwilligers, die geen beloning ontvangen voor hun werkzaamheden. Er zijn geen medewerkers in de stichting naast het bestuur.