Een steuntje in de rug.
Missie & Visie

Beleidsplan

Stichting Jarola is opgericht in 2007 en komt voort uit de wens van de Jarola Groep om invulling te geven aan maatschappelijk verantwoord ondernemen. De stichting heeft haar funding uit donaties (grotendeels van de Jarola Groep) en richt zich voornamelijk op het ondersteunen van kleinschalige projecten op het gebied van onderwijs, gezondheidszorg, milieu en landbouw ten behoeve van het verbeteren van het dagelijks leven van de leden van de betreffende gemeenschappen. Stichting Jarola werkt nauw samen met de stichting Will-AID, en ondersteunt projecten van de ontwikkelingsorganisaties Mensenkinderen en Red een Kind.

De komende drie jaar ligt de nadruk op het ondersteunen van het Groeipartnerproject in Burundi van Red een Kind. Het doel is dat in de provincie Cibitoke de inkomenssituatie in tweeduizend gezinnen wordt verbeterd en dat de kinderen een kansrijke toekomst tegemoet gaan. Ook zal stichting Jarola steun blijven geven aan de stichting WILL-AID om humanitaire hulp te bieden in Oekraïne en aan de organisatie Mensenkinderen om hulp te bieden aan kinderen en gezinnen in Albanië, Armenië, Bulgarije of Moldavië.