Een steuntje in de rug.
Missie & Visie

De stichting

De stichting heeft als missie het werken aan verbetering van humanitaire situatie van zwakkere groepen. Haar visie is om een bijdrage te verlenen bij de opzet van kleinschalige humanitaire projecten.

De verwezenlijking van de groei en ontwikkeling van de kleinschalige humanitaire projecten van de stichting wordt tenminste tot 2021, mogelijk gemaakt door vaste donaties van Jarola Groep.

In kader van lange termijn visie en continueren van haar doelstellingen onderzoekt de stichting de mogelijkheden om gelden en goederen via andere kanalen bijeen te brengen. Mogelijk door inzet van crowdfunding, gebruik maken van zakelijke netwerk van de Jarola Groep. Ook opties van collecteren of digicollection via Tikkies, het meeliften op events van anderen, het zelf organiseren van events, behoren tot de mogelijkheden.