Een steuntje in de rug.
Missie & Visie

Nieuwsberichten

Hieronder vind u het overzicht van de laatste nieuwsberichten vanuit de stichting.Tractor en landbouwwerktuigen voor de boeren van de coöperatie Torfavan

Geplaatst op 07/01/2019
Arme boeren in de dorpen Torfavan, Tretuk, en Vanevan behoefden nieuwe landbouwmachines voor hun oogst. Hiervoor was een ambitieus project opgezet in drie delen. De aanschaf van een tractor, van een graanzaaimachine, en van een aardappel-rooimachine. Als donateur heeft Stichting Jarola een bijdrage geleverd aan dit project.
Lees het volledige verslag

Oogstfoto’s:


Blijven groeien! Buganda, Cibitoke

Geplaatst op 07/01/2019
Als groeipartner ondersteund Stichting Jarola voor voor minimaal drie jaar dit project met als doel om de situatie in tweeduizend gezinnen te verbeteren. Zo gaan hun kinderen een kansrijke toekomst tegemoet.
Lees het volledige verslag


Dropsprogramma Rusizi, Red een kind

Geplaatst op 28/12/2018
In Rusizi, in zuidewest-Rwanda aan de grens met Congo, voert Red een Kind een programma uit met de volgende doelen:

 1. 1. Goede start voor de allerjongsten
 2. 2. Kansen voor kinderen
 3. 3. Jongeren aan het werk
 4. 4. Een veerkrachtige gemeenschap

Er wordt samengewerkt met de lokale partnerorganisatie African Evangelistic Enterprise.
Lees het volledige verslag


Project kleuterschool in Rusizi/Rwanda gesteund door Stichting Jarola

Geplaatst op 28/06/2018
Vanaf 2018 is Stichting Jarola verbonden aan het project in Rusizi. Het programma ging in september 2016 van start. Het afgelopen jaar stond in het teken van verdere implementatie. Samen met lokale partnerorganisatie African Evangelistic Enterprise (AEE) Rwanda wordt gewerkt aan een betere toekomst voor kinderen, jongeren en gezinnen in armoede. Zie hiervoor ook de jaarrapportage.


Stichting Jarola groeipartner project Red een Kind

Geplaatst op 26/06/2018
Als groeipartner ondersteunen wij voor minimaal drie jaar een dorpsproject in de provincie Cibitoke, Burundi. Red een Kind geeft toekomst aan kinderen in armoede en verbindt hen met mensen in Nederland. De beste plek voor kinderen om op te groeien is thuis, bij hun eigen familie en in hun eigen dorp. Daarom werkt Red een Kind met hele dorpen tegelijk in verschillen de landen in Azië en Afrika. Gezinnen worden geholpen met het vergroten van hun inkomsten en het bouwen van sterke netwerken. Zo kunnen gezinnen op termijn hun eigen leefomstandigheden verbeteren. Red een Kind werkt altijd samen met christelijke, lokale partnerorganisaties.

Projectvoorstel Groeipartners 2018


Stichting Jarola ondersteunt Ren voor je Leven

Geplaatst op 08/11/2016
1611_Renvoorjeleven
Op 10 september 2016 werd Ren voor je Leven voor de tweede maal georganiseerd. Bij Ren voor je Leven wordt er 6 uur lang gewandeld of hardegelopen ten bate van KWF Kankerbestrijding.
Teams van verenigingen en bedrijven hadden een partytent langs de Combibaan in Gramsbergen gezet om in estafettevorm de 6 uursloop vol te maken. In totaal waren er zo’n 1.500 deelnemers, die in een uitstekende sfeer zorgden voor een super opbrengst van € 15.500,- voor dat goede doel! Stichting Jarola heeft voor dit evenement ook een bedrag gesponsord.


Schoon drinkwater in Getik dankzij Stichting Jarola

mk_logo_minderhoog
Geplaatst op 02/11/2016

Stichting Jarola heeft de stichting Mensenkinderen ondersteunt in het aanleggen van een drinkwaterleiding in het dorpje Getik in Armenië. Getik ligt in een erg arm en geïsoleerd gebied. Er is hoge werkeloosheid en vele gezinnen leven in bittere armoede. Mensenkinderen heeft hier al diverse projecten verwezenlijkt zoals een zadenproject, de renovatie van een ziekenhuis en het ditribueren van warme kleding en voedsel in deze regio.

De watervoorziening in het dorp was ver onder de norm waardoor het eigenlijk niet geschikt was voor drinkwater en dagelijks gebruik. De burgemeester van het dorp Getik heeft Mensenkinderen benaderd om te helpen de watervoorziening van het dorp te repareren. Daarop is Stichting Jarola aangehaakt om samen met technische groothandel Wildkamp hierin een bijdrage te leveren, zowel financieel als met materiaal.

Met het beschikbaar gestelde materiaal is de drinkwatervoorziening geheel vernieuwd waardoor het dorp nu toegang heeft tot zuiver en gezond drinkwater.

Fotoimpressie


Project in Moldavië mede mogelijk gemaakt dankzij donatie van Stichting Jarola via Mensenkinderen

mk_logo_minderhoog
Geplaatst op 03/06/2016

Moldavië is het armste land van Europa met een zeer hoge werkloosheid, vooral in de dorpen. Dat is het gevolg van 70 jaar Russische onderdrukking, waarbij zelfstandig ondernemen verboden was. Moldavië heeft wat natuurlijke en menselijke hulpbronnen betreft een geweldig potentieel, het land is vruchtbaar, de mensen zijn harde werkers en de evangelische gemeenten groeien sterk, maar hulp van buitenaf is van cruciaal belang om de geestelijke en economische ontwikkeling in dit geplaagde land te bevorderen.

Mensenkinderen heeft al verschillende plaatselijke kerken geholpen om een dagopvangcentrum voor arme kinderen op te zetten. Na school komen deze kinderen naar het centrum, krijgen er een warme maaltijd, worden geholpen met hun huiswerk en horen er Bijbelverhalen. Voor veel kinderen is het centrum een tweede huis, waar ze liefde en aandacht krijgen. Een ander doel is de families van de kinderen te helpen: ze worden een aantal keren per jaar bezocht en geholpen met praktische zaken. Ze worden ook in contact gebracht met de plaatselijke kerk.
De donatie van Stichting Jarola is gebruikt voor de ondersteuning van het dagcentrum in Caplani. Met veel enthousiasme maar met weinig middelen, zijn ze de afgelopen winter weer doorgekomen. Hun voortbestaan was onzeker. Maar dankzij donateurs zoals u heeft Mensenkinderen dit dagcentrum opnieuw financiële ondersteuning kunnen bieden, zodat dit prachtige werk kan worden voortgezet. De foto’s laten de vreugde en de dankbaarheid zien van de kinderen die dit opvangcentra bezoeken. We kunnen zonder aarzeling zeggen dat dankzij de donatie aan Mensenkinderen is bijgedragen aan een grote verbetering van hun welzijn.

Moldavië


Update projecten Oekraïne 2016

Geplaatst op 31/05/2016

In mei zijn er weer verschillende projecten opgepakt in Oekraïne waarbij Stichting Jarola ondersteuning heeft geboden, onderstaand een overzicht:

 • Een aantal nieuwe raam / deur kozijnen en deuren ingekocht voor de Middelbare School in Pidkamin.
 • Het dak moet vernieuwd worden, veel lekkages zoals op de foto’s te zien is.
 • Lagere school moet een kindercrèche maken, een lokaal moet helemaal opgeknapt worden, ook hier veel bouwmaterialen ingekocht.
 • Materiaal ingekocht voor onderhoud, bv een lasapparaat.
 • Voor de muziekschool muziekinstrumenten ingekocht.
 • Bij een andere lagere school veel bouwmaterialen ingekocht.
 • Voor het ziekenhuis en tandarts, hebben we materialen ingekocht t.b.v. een toiletruimte.

Van een betrokken vrouw uit Hoogeveen krijgen we ieder jaar gebreide mutsjes en sjaals om aan de kinderen te geven, dit jaar hebben we 50 stuks meegenomen.


Fotoimpressie

Oekraine-1 Oekraine-2 Oekraine-3 Oekraine-4 Oekraine-5


Ik ga naar school… in Malawi!

Geplaatst op 23/05/2016

Tine Bosman, leerkracht van groep 3 op CBS ‘De Akker’ in Gramsbergen, ervaart dagelijks de het levensbelang van goed onderwijs. Van 30 april – 15 mei 2016 gaat ze als werelddocent naar dit Afrikaanse land, met als doel ervaring uit te wisselen en een bijdrage leveren in materiële zaken. Stichting Jarola heeft € 1.000,- beschikbaar gesteld om via Edukans het prachtige doel van Tine te steunen.


Lees hier haar hele verhaalRed een kind

Geplaatst op 22/05/2016

De projecten in Oeganda zijn erop gericht om het algehele ontwikkelingsniveau van dorpsgemeenschappen blijvend en structureel op een hoger plan te brengen.

Het begint met het samenstellen van zelfhelpgroepen, die als doel hebben de zelfredzaamheid te vergroten. Per groep worden ca. 20 vrouwen getraind in verschillende vaardigheden. Zo wordt hun geleerd om te sparen. Ook van het weinige dat men heeft, wordt iets achteruit gelegd. Op die manier kan men tegenslagen (die natuurlijk regelmatig voorkomen) opvangen. En als het gespaarde bedrag oploopt, kunnen daarvan uitgaven worden gedaan die wat meer op de langere termijn betrekking hebben. Het begint in zo’n zelfhelpgroep (SHG) heel praktisch.

De vrouwen worden eenvoudige en basale vaardigheden bijgebracht en worden in staat gesteld om te leren van de trainers en van elkaar. Bovendien helpen de vrouwen uit een SGH elkaar als dat nodig is. Ze worden meer weerbaar en zelfstandig. Na enige tijd moet deze aanpak erin resulteren dat een SGH de economie van het dorp op een hoger plan brengt en dat de kinderen van het dorp beter onderwijs krijgen.

Stichting Jarola steunt deze projecten met een jaarlijks bedrag van € 3500,-Humanitaire hulp Oekraïne

Geplaatst op 25/04/2016

Sinds 2001 verlenen diverse vrijwilligers uit Lutten (Overijssel) op eigen initiatief humanitaire hulp in de Oekraïne. In december 2007 is besloten Stichting Will-Aid Oekraïne op te richten, een stichting die ondersteund wordt namens Stichting Jarola.

Stichting Will-Aid Oekraïne bestaat o.a. uit de volgende personen:
Rieks Kuipers
Roelina Kuipers
Rob Kremer
Sigita Dockaityte

Vanaf 2001 worden in de Oekraïne de dorpen Styboruvska, Pidkamin en Palikorovy geholpen, deze dorpen hebben ongeveer 1500 inwoners, waaronder ook veel kinderen.

Afgelopen jaren is er mede door diverse sponsoren in deze dorpen veel gerealiseerd bij vijf scholen; drie lagere scholen, één muziekschool en één middelbare school. Zo zijn bijvoorbeeld meubels en leermiddelen vervangen, vloeren, toiletten, kantines en de verwarming zijn vernieuwd. De meeste gebouwen zijn zeer slecht onderhouden, en nog veel schoolmaterialen zijn aan vervanging toe.

Het ziekenhuis in Pidkamin krijgt ook steun van de stichting, veel goederen zijn hier al afgeleverd, maar ook hier is nog veel te doen. Kleding en schoenen die geschonken zijn door de (oud) Lutter bevolking werden elk jaar meegenomen om daar aan de lokale bevolking uit te delen, het is fantastisch en dankbaar werk om te doen.

EEN KORTE IMPRESSIE WAT VANAF 2001 IS GEREALISEERD

Lagere school in Styboruvska;
Meubilair, vloeren, schoolboeken, schrijfgerei, schoolborden, deuren hoofdingang, sportkleding en attributen, toiletten, omheining, verlichting, verwarming, alles is hersteld of vernieuwd.

Middelbare school Pidkamin;
Meubilair voor 425 kinderen, schoolborden, computers, televisie en DVD speler zijn vernieuwd of vervangen. Ook zijn er bouwmaterialen aangeschaft voor het opknappen en inrichten van de kantine en de hoofdingang, waarvan de deuren en kozijnen zijn vernieuwd. In 2015 zijn op deze school in totaal 54 kozijnen vervangen, een groot project! Ook is het sanitaire gedeelte is compleet vernieuwd en is er veel sportkleding geschonken.

Muziekschool Pidkamin;
Orgel, piano, accordeon en een aantal kleinere muziekinstrumenten zijn vervangen. De vloer van het concertgebouw is vernieuwd.

Lagere school Palikorovy;
Meubilair, keukengerei, computer en televisie zijn vernieuwd. Veel bouwmaterialen zijn aangeschaft, waaronder tegels, sloten, deuren en vloeren. Ook hier zijn alle kozijnen geheel vernieuwd, net als het sanitaire gedeelte en het centrale verwarmingssysteem.

Lagere school district Ternopil;
Schoolborden, meubilair, vloeren, raamkozijnen en toiletten zijn vernieuwd of vervangen.

Ziekenhuis Pidkamin
Medicijnen, dekens, lakens en medische kleding zijn door ons hier afgegeven.

In totaal is er vanaf 2001 ongeveer 18.500 kilo aan kleding en schoenen uitgedeeld in deze dorpen.

Er staat in mei 2016 een nieuw bezoek gepland aan de Oekraïne

 

Fotoimpressie “Oude situatie”

Pidkamin - Ingang oud Styboruvska - Ingang school oud Styboruvska - Schoolborden oud Pidkamin - oiletten oud Pidkamin - Kozijnen oud Wildkamp emmers

 

Fotoimpressie “Nieuwe situatie”

Styboruvska - Ingang school nieuw Pidkamin -Toiletten nieuw Styboruvska - CV vernieuwd Pidkamin - Kozijnen vernieuwd Pidkamin - Kozijnen vernieuwd-2 Styboruvska - Klaslokalen nieuw Palekorovy - sportlokaal nieuw Wildkamp sportmiddag Vervoer Wildkamp


Heel Nederland bridget voor UNICEF unicef_logo_cyan
Geplaatst op 16/10/2015

Tijdens het weekend van 21/22 november slaat Nederland voor de tweede keer massaal aan het bridgen voor UNICEF. Onder de naam ‘Harten troef voor UNICEF’ worden op tientallen plaatsen bridgedrives georganiseerd. In Hardenberg zal dit plaatsvinden op zaterdagmiddag 21 november van 13.30 – 17.00 uur in het Grand Café van het LOC, Parkweg 1-7.

Het inschrijfgeld van de bridgedrive gaat volledig naar de strijd tegen ondervoeding in Mozambique. UNICEF wil samen met bridgend Nederland het aantal kinderen dat sterft aan ondervoeding flink verminderen. UNICEF helpt moeders met therapeutische voeding voor kinderen die acuut ondervoed zijn. Maar ook met preventieve zorg: zwangere vrouwen en moeders met jonge kinderen krijgen in de eerste, cruciale duizend levensdagen van het kind bijvoeding en vitaminesupplementen. Ook krijgen zij voorlichting over gezonde voeding en hygiëne.

IMG_2049

Door de steun van veel Hardenbergse sponsors zal deze middag de prijzentafel goed gevuld zijn, met als topper een extra prijs voor één van de deelnemende paren: Een ballonvaart voor 2 personen in de Wildkamp luchtballon, aangeboden door Stichting Jarola.