Een steuntje in de rug.
Missie & Visie

Stichting Jarola

Stichting Jarola is opgericht in 2007 en komt voort uit de wens van de Jarola Groep om invulling  te geven aan maatschappelijk verantwoord ondernemen.

De stichting heeft haar funding uit donaties (grotendeels van de Jarola Groep) en richt zich op het ondersteunen van kleinschalige projecten, waar humanitaire hulp gewenst is.

Recentelijk heeft de stichting Jarola o.a. bijgedragen aan: 

  • Noodhulppakketten voor arme kwetsbare mensen in Armenië, Moldavië en Albanië.
  • Groeipartnerproject ‘Red een Kind’.

Voor een overzicht van alle recente activiteiten verwijzen wij u graag naar het nieuwsoverzicht.