Een steuntje in de rug.
Missie & Visie

Stichting Jarola

Stichting Jarola is opgericht in 2007 en komt voort uit de wens van de Jarola Groep om invulling  te geven aan maatschappelijk verantwoord ondernemen.

De stichting heeft haar funding uit donaties (grotendeels van de Jarola Groep) en richt zich op het ondersteunen van kleinschalige projecten, waar humanitaire hulp gewenst is.

Recentelijk heeft de stichting Jarola o.a. bijgedragen aan: 

  • Humanitaire hulp Oekraïne via de stichting WILL-AID Oekraïne. In de dorpen Styboruvska en Pidkamin zijn 3 lagere scholen, 1 middelbare school en een muziekschool opgeknapt en voorzien van meubelen en leermiddelen. Ook het ziekenhuis van Pidkamin heeft  steun gekregen.
  • Een landbouwproject en een watervoorzieningsproject via Mensenkinderen. In de dorpen Torfavan, Tretuk en Vanevan in het zuidoosten van Armenië zijn een aardappelrooimachine en een graan-zaaimachine aangeschaft. In het dorpje Getik in Armenië is een waterleiding voor schoon drinkwater aangelegd.
  • Ontwikkelingsorganisatie Red een Kind. De bouw van drie peuter- en kleuterscholen in Rwanda.